CommunityManagers.nl

Vereniging

Sinds 7 februari 2011 is de vakvereniging Community Management Nederland een feit. De vakvereniging is opgericht door Kirsten Wagenaar, Mathijs van der Kooi, Martin Kloos, Robin van Lieshout en Jelle Beijer.

Doelstelling en initiatieven

Formeel heeft de vereniging zichzelf tot doel gesteld:

“Het professionaliseren van het vak Online Community Management en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van online community management en de daarmee samenhangende dienstverlening in de meest ruime zin van het woord.”

De vereniging wil toegevoegde waarde leveren voor professionals en bedrijven die betrokken zijn bij het vak van online community management. Dit doen wij op drie terreinen:

Ontmoeten

 • Twee maandelijkse CMNL meetings. Elke meeting wordt een Community / Community Management case behandeld. Vervolgens wordt in kleinere groepen gediscussieerd en wordt afgesloten met een (netwerk) borrel.
 • Jaarlijkse netwerkborrel. Om tussentijds op een informele manier met elkaar samen te komen wordt jaarlijks een Community Management borrel georganiseerd.

Ontwikkelen

 • Trainingssessie(s) voor community management. Waarbij vanuit het standpunt van de vereniging een kennismakende trainingsessie wordt georganiseerd. Onder meer competentie- en functieprofielen vormen een belangrijk uitgangspunt.
 • Opleidingen en cursussen community management. Ontwikkelen van een meerdaagse cursus community management. Wordt op dit moment aangeboden in samenwerking met Frankwatching.

Ondersteunen

 • Opstellen van competentie- en functieprofielen van de online community manager, om duidelijkheid te schaffen in het werkgebied, positionering (zwaarte van de verschillende functies), taken en verantwoordelijkheden. Dit kan uitmonden in zaken als voorbeeld vacatureteksten, beoordelings- en evaluatiecriteria maar kan ook inzicht bieden in indicatieve salariëring van het vakgebied.
 • Onderzoek naar community management: Onderzoek naar de markt voor community management in Nederland. Eerste versie is gepubliceerd in februari 2012.
 • Faciliteren van een open en een (besloten) online community. De LinkedIn groep blijft toegankelijk (als open community) voor leden en niet-leden. Eind 2012 wordt gestart met een besloten community als onderdeel van communitymanagers.nl, die alleen toegankelijk is voor leden.

Na 2012 richt de vereniging zich onder meer op het verder aantrekken van kennispartners, accredatie / keurmerk voor community management, (wetenschappelijk) onderzoek, algemeen belangenbehartiging en die zaken die door de leden worden aangedragen.

Lid worden?

Het bestuur is continu bezig met het ontwikkelen van een professionele vakvereniging. Professionals die werkzaam zijn in het vakgebied van community management kunnen lid worden van de vereniging. Leden profiteren onder meer van:

 • Exclusieve en eerste toegang tot de bijeenkomsten. Inschrijving voor bijeenkomsten wordt eerst aangeboden aan leden waardoor toegang voor de bijeenkomsten voor niet-leden vaak beperkt is.
 • Exclusieve toegang tot de kennis die binnen de vakvereniging gecreëerd wordt, waaronder competentie- en functieprofielen, onderzoek en dergelijke.
 • Kortingen op trainingen voor community management.

De kosten voor lidmaatschap bedraagt € 99,- per jaar.

Inschrijvingen tussen 1 januari en 1 juli worden in de maand juli geïncasseerd voor het volledige jaarbedrag. Inschrijvingen na 1 juli worden pas in januari van het opvolgende jaar geïncasseerd voor lidmaatschap van het opvolgende jaar. Inschrijvingen na 1 juli zijn dus kosteloos voor het desbetreffende jaar.

Aanmelden kan door het formulier op deze pagina volledig in te vullen. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving per e-mail.

Uitschrijven?

Wil je je uitschrijven voor de vakvereniging, en hiermee je contributie stopzetten? Hiervoor geldt het volgende:

 • Als je je eenmaal hebt ingeschreven ben je minimaal voor één jaar lid. Er zal dus in ieder geval 1x contributie worden geïncasseerd na je inschrijving. Voor inschrijvingen tussen 1 januari en 1 juli in het desbetreffende jaar, en voor inschrijvingen tussen 1 juli en 31 december in het opvolgende jaar.
 • Schrijf je je voor 31 december uit, wordt je lidmaatschap per 1 januari van het opvolgende jaar stopgezet.
 • Schrijf je je gedurende het jaar uit, wordt de contributie van het desbetreffende jaar wel geïncasseerd, en wordt je lidmaatschap per 1 januari van het opvolgende jaar stopgezet.