CommunityManagers.nl

Interview met Denise Maaskant – Community Manager van Mobilyz

Van wat voor soort community ben je Community Manager?
Ik manage Mobilyz, een community die gebouwd is rondom het interessegebied mobility, met een focus op smartphones. Het is in principe een onafhankelijke community met een commercieel doeleinde, maar valt onder het portfolio van inSided Media. De community telt bijna 150.000 leden en trekt ongeveer een half miljoen bezoekers per maand.

Kun je iets zeggen over de verhouding actieve en passieve leden?
Binnen de community kunnen we 30% van de leden actief noemen. Met actief bedoelen we mensen die binnen nu en een aantal weken weer zullen reageren. Daarnaast hebben we verschillende groepen binnen de community. Zo kun je bijvoorbeeld horen bij de groep ‘net begonnen’, ‘schrijft lekker mee’, ‘members for life’, ‘Mobilyz Experts’ of behoren tot de ‘Community Contactgroep’. Die laatste drie groepen bestaan uit zeer actieve leden. Deze reageren dagelijks en starten zelf ook regelmatig discussies.

Wat is het doel van de community?
Mobilyz is ooit gestart als hobby. Inmiddels valt het onder een bedrijf met meerdere medewerkers maar het hobbygevoel is gebleven. De meeste actieve leden kennen elkaar persoonlijk.
We willen een platform bieden waar onze gebruikers kennis en ervaringen kunnen delen over alles wat met mobility te maken heeft.

Hoe is het gestart?
Het gaat terug tot in de begintijd van de PDA’s. Daar was in het begin nog weinig over bekend dus er werd op het forum veel informatie over gedeeld. De informatie die er beschikbaar is, over mobiele toestellen, is de laatste jaren geëxplodeerd. Er zijn ook veel soortgelijke communities bijgekomen.

Wanneer is de community waarvoor je verantwoordelijk bent succesvol?
Als er veel reacties komen op berichten, als mensen met elkaar in discussie gaan, als ze elkaar tips geven, als mensen geholpen worden met vragen die ze hebben over telefoons of andere apparaten. Dus als mensen vinden wat ze zoeken.
Veel leden vinden het leuk om vragen te beantwoorden en te discussiëren. Het is dus succesvol als er mensen aanwezig zijn die met elkaar in gesprek gaan.
Vanuit commercieel oogpunt is het succesvol als we een bepaald aantal pageviews halen, maar daar hebben we geen doelen voor. Het is voor mij belangrijker dat er voldoende reacties zijn en de site levendig blijft. We gebruiken een eigen systeem die gegevens meet, maar ik werk ook deels op gevoel.

Kijkt de rest van het bedrijf er ook zo tegen aan?
Ja, maar natuurlijk is het voor inSided Media ook belangrijk dat de pageviews voldoende zijn. Hier hangt ons verdienmodel mee samen.

Hoe zou je de sfeer van de community omschrijven?
Het is een soort online buurthuis, waar een goede sfeer hangt. Vanuit de historie is de site begonnen als PC-Club. Daarna kwam daar Smartphone-Club en Symbian-Club bij, welke uiteindelijk samen zijn gegaan in Pocketinfo. Toen de site drie jaar geleden in Mobilyz veranderde, merkte je dat leden daar wat sceptisch tegenover stonden. Op het forum wordt nog steeds gesproken over ‘de tijd van Pocketinfo’, soms in de zin van ‘toen was alles beter’. Anderen geven aan Mobilyz net zo informatief en leuk te vinden als Pocketinfo ooit was.
De trouwe leden hebben hart voor de community. Ze willen zelf de kwaliteit bewaken en er wordt leuk en enthousiast met elkaar omgegaan, terwijl er ook ruimte is voor felle discussies.

Gebruik je bepaalde technieken om het community gevoel op te bouwen?
Leden van de ‘Community Contactgroep’ hebben speciale rechten in een bepaalde besloten groep. Daar kunnen zij alles posten wat ze kwijt willen. Daarnaast denken we nu aan een groep voor ‘newbies’, waar starters vragen kunnen stellen.
Ook hanteren we een puntensysteem. Als iemand een hele goede post heeft geschreven of een heel goed antwoord heeft gegeven op een artikel, dan kunnen andere leden punten toekennen.

Zijn er offline bijeenkomsten?
Er worden borrels georganiseerd iedere twee maanden ergens in het land. Dit wordt vanuit de community zelf georganiseerd. En laatst hebben we hier op kantoor een ‘pizzameeting’ gehouden. Dat is een brianstormsessie over de site terwijl we gezellig pizza samen eten. Op zo’n manier worden gebruikers actief betrokken.

Noem iets wat goed en minder goed gaat in jouw community.
De betrokkenheid van de leden gaat heel erg goed. Er zijn alleen niet veel nieuwe kartrekkers bijgekomen sinds 2007. Op zich is dat niet erg maar als ik naar de toekomst kijk dan moeten er toch nog wel nieuwe mensen instromen. We denken nu na over hoe we dat aan gaan pakken.
De community is groot en de kern van de leden weet heel veel. Ze gaan soms erg diep op dingen in, wellicht schrikt dat nieuwe bezoekers wat af. Vandaar bijvoorbeeld het idee van het forum voor newbies.

Wat zou je eventueel anders willen zien of willen verbeteren (in de 
community of de organisatie)?
Ik zou nog meer reacties willen. Ook al zijn het korte reacties, dat maakt niet uit. Het is altijd leuk als er in ieder geval iets gezegd wordt. Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen geven en dagjesmensen nemen niet altijd de moeite om zich aan te melden. Toch willen we het verplichte inloggen niet veranderen want dan krijg je dat iedereen van alles kan gaan posten op de site.
Wat we wel al proberen is onze eigen mening zoveel mogelijk in artikelen te verwerken, waardoor er discussie kan ontstaan. Dit is altijd goed voor de reacties.

Hoe zie je de toekomst van de community?
Ik vind dat de community zich moet aanpassen aan de markt. Er zijn ontzettend veel blogs en nieuwssites en ook communities op het gebied van smartphones. Ook voor bijna alle platformen heb je gespecialiseerde sites. Wij willen bezoekers van diverse soorten nieuws voorzien. Unieke content is voor ons daarbij erg belangrijk. De toekomst is voor ons betekent dus uniek zijn in wat we doen. Dat doen we door te monitoren wat er elders gebeurt en door ten allen tijde een eigen stijl aan te houden.

Hoe vul je de rol van Community Manager in?
Ik ben Community Manager en Redacteur. Ik vind het fijner om andere mensen te laten schrijven en zelf de eindredactie en het monitoren van de reacties te doen omdat je als Community Manager midden in de community staat. Als er naar aanleiding van jouw artikel hevige discussie ontstaat en je bent tegelijkertijd eerste aanspreekpunt voor de leden dan is dat niet altijd even handig. De rol van een Community Manager is een bemiddelaarsfunctie; je vangt alle signalen op, vanuit de community, vanuit het bedrijf, vanuit de leveranciers en PR-bureaus. Je moet goed weten wat er allemaal binnen het platform gebeurt en waar er verbeterpunten/kansen liggen.

Wat zijn je ervaringen met de functie?
Je bent met heel veel dingen tegelijk bezig en je kunt je moeilijk op één ding focussen. Eigenlijk is iedere dag wel anders. Afhankelijk van gebeurtenissen ziet je werkdag er altijd anders uit. Je moet snel kunnen schakelen en je ogen en oren goed open houden.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als CM?
Dat er mensen blijven komen en reageren op de site. Nieuwe content elke dag, vanuit mijzelf of vanuit de freelancers, zorgt hiervoor. Daarnaast moet je goed de banden onderhouden met de PR-bureaus en je gezicht laten zien op events. Ook moet je ervoor zorgen dat iedereen zich ‘thuis’ blijft voelen binnen de community. Het is essentieel dat mensen gehoord worden.

Wat vind je het leukste aan de rol van CM?
Ik vind het leuk om contact met iedereen te onderhouden. En dat je moet zorgen dat mensen enthousiast blijven.

Wat vind je het zwaarst aan de rol van CM?
In mijn geval is dat de dubbele rol van Redacteur en Community Manager. Het helpt niet dat ik als leek in de technische wereld terecht ben gekomen maar je merkt dat je daarin moet groeien. Soms word je weleens afgebrand om een artikel dat je hebt geschreven. Ik vind het dan moeilijk om me daarna bezig te houden met leuke dingen die je voor de community probeert te organiseren. Soms denk je dan: ‘Waar doe ik het allemaal voor?’.
Toch is zo’n gevoel ook weer redelijk snel verdwenen omdat er zoveel meer positieve dingen gebeuren binnen een community.

Zijn er collega’s binnen de organisatie die je helpen met de community?
We hebben een team van freelancers die artikelen schrijven. Zonder hen kan Mobilyz niet zijn hoe het nu is: we bieden informatieve artikelen vanuit een persoonlijke visie. Daarnaast hebben we de Community Contactgroep, die veel goede feedback geven. Ook zijn er binnen ons bedrijf meerdere Community Managers werkzaam die elkaar actief bijstaan.

Hoe zie je de rol van CM in de toekomst?
Ik denk dat het vak beter gedefinieerd gaat worden. Het zal voor Community Managers makkelijker worden om een kader aan te geven van taken die wel tot de rol behoren en welke niet. Ik denk ook dat er een opleiding/intensieve cursus Community Management zal komen. Op die manier kan je ook gerichter de juiste persoon op de juiste plaats krijgen.

Wat zijn je persoonlijke ambities?
Op dit moment wil ik zoveel mogelijk ervaring opdoen met Community Management. Zoveel mogelijk kennis opdoen door te lezen, naar bijeenkomsten te gaan en andere Community Managers te volgen zodat ik een expert wordt op dit gebied. Als ik wat ouder ben, hoop ik leiding te geven aan bijvoorbeeld een team van Community Managers of actief te zijn in het geven van cursussen.
Momenteel hoef ik niet intern te lobbyen want het belang van de community staat bij ons niet ter discussie. Maar als ik ooit de switch maak naar een bedrijf dan wil ik goed uit kunnen leggen wat het belang van een community is.
Dus samengevat: ervaring opdoen en expert worden zodat ik de kennis ook naar anderen kan overbrengen.

In 2008 studeerde Denise af aan de opleiding Communicatie om vervolgens (via een omweg door Australië) haar weg te vinden naar de baan als Community Manager/Redacteur bij Mobilyz. Deze dubbelrol zorgt voor veel afwisseling en hectiek. In de toekomst hoopt zij met zichzelf met expertise te kunnen onderscheiden in het werkleven en daarnaast altijd een baan te houden waar ze plezier en energie uit haalt, net zoals nu.

Denise werd voor communitymanagers.nl geïnterviewd door Henny Bakel van InteractiefWeb

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!

Tags: , , , , ,